ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Đội ngũ nhân sự

Tại Tâm Việt Group, tùy theo từng vị trí cụ thể sẽ có những tiêu chuẩn bắt buộc riêng, song tất cả các thành viên đều đáp ứng yêu cầu: có trình độ chuyên môn, có quyết tâm phát triển nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần kỉ luật cao đặc biệt phải có yếu tố “chữ Tâm cao hơn chữ Tầm”. Cán bộ quản lý tại Tâm Việt Group là những người phát huy được đầy đủ các giá trị cốt lõi của Tâm Việt: “Tâm – Tài – Tín “, Lấy gốc rễ là ĐẠO ĐỨC, rèn luyện TRÍ TUỆ,phát triển NGHỊ LỰC, thể hiện tâm huyết, bản lĩnh vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có năng lực tổ chức và quản lý tốt. Đối với các vị trí quản lý cấp cao, các yêu cầu tuyển dụng khá khắt khe với các tiêu chuẩn bắt buộc về kinh nghiệm công tác, khả năng duy logic, phán đoán nhanh nhạy, phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả. Những thành viên đó đã hợp thành một đội ngũ mạnh cùng chung mục tiêu là sự phát triển chung của TÂM VIỆT GROUP .

Các cộng sự của TÂM VIỆT GROUP luôn có sự chủ động quyết liệt và sáng tạo trong lao động dưới sự dẫn dắt của đội ngũ cán bộ Lãnh đạo nhạy bén, có khả năng quản trị doanh nghiệp vừa linh hoạt vừa bài bản, tạo nên sự uy tín, riêng biệt của TÂM VIỆT GROUP

Dưới sự dẫn dắt của Tâm Việt Group, con người Tâm Việt luôn mang trong mình nét văn hóa với bản sắc riêng. Văn hóa ấy mang đậm tính nhân văn, tình thân ái, tinh thần kỷ luật; được xây dựng và vun đắp bằng trí tuệ và sức sáng tạo không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên.

Trải qua chặng đường dài trưởng thành và phát triển, chính những con người TÂM VIỆT GROUP đã làm nên những giá trị tốt đẹp, đóng góp vào thành công của hệ thống Tâm Việt hôm nay.