UBND huyện Đơn Dương và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông việt Nam tổ chức khai trương Trung tâm điều hành thông minh, chiều 26/9. Ông Phạm S. – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Huỳnh Minh Hải, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh cùng nhiều lãnh đạo sở, ngành và lãnh đạo huyện Đơn Dương tham dự, nhấn nút khai trương IOC.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng và huyện Đơn Dương ấn nút khai trương Trung tâm điều hành thông minh

Trung tâm điều hành thông minh huyện Đơn Dương hình thành dựa trên hai phân hệ chính, gồm: Phân tích và khai thác dữ liệu tập trung; theo dõi, giám sát các hoạt động của toàn huyện. Dữ liệu IOC đã tích hợp, kết nối được các lĩnh vực, như: Kinh tế xã hội, giám sát thủ tục hành chính công, kết nối người dân với chính quyền, quản lý du lịch – lưu trú, giáo dục, y tế, quản lý hộ kinh doanh, kết nối hệ thống quy hoạch và kết nối hệ thống quản lý thu ngân sách.

IOC huyện Đơn Dương cũng giúp liên tục cập nhật về trung tâm, tự động kết nối dữ liệu với các phần mềm trong hệ sinh thái đô thị thông minh địa phương đã triển khai gồm: Phần mềm một cửa điện tử, quản lý văn bản; Phần mềm quản lý giáo dục, quản lý y tế, quản lý thuế…

Bên cạnh đó là hệ thống giám sát, theo dõi và hỗ trợ các hoạt động của hệ thống được triển khai, tương tác chính quyền người dân; giám sát camera giao thông, hành chính công, văn bản điện, đất đai – môi trường, bảo vệ rừng… Hiện đang hoàn tất thủ tục đầu tư để kết nối hệ thống giám sát an ninh tầm cao (7 mắt camera) phục vụ giám sát an ninh trật tự.

Cầu nối trực tiếp chính quyền và người dân

Theo ông Dương Đức Đại, Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương, việc xây dựng chính quyền điện tử là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp; xây dựng hệ thống trực tuyến trong xử lý công việc hàng ngày…, nhằm từng bước xây dựng chính quyền điện tử tại cơ quan nhà nước từ cấp huyện đến cấp xã.

Những tiện ích hỗ trợ điều hành tại IOC

Trung tâm điều hành thông minh của huyện đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ giúp cơ quan chức năng thu thập, đánh giá và phân tích, xử lý thông tin bằng công nghệ một cách chính xác, trực quan dựa trên dữ liệu số. Đây cũng là cách thiết lập cầu nối để người dân tiếp cận trực tiếp với chính quyền tạo nên một môi trường hành chính thân thiện, công khai, minh bạch.

Ông Phạm S.- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Đơn Dương là địa phương thứ 8 đưa Trung tâm IOC vào vận hành, thể hiện sự quyết tâm của huyện về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của chính quyền. Đây cũng là tiền đề quan trọng, đánh dấu sự phát triển trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, tiến tới xây dựng kinh tế số, xã hội số của địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung.