Khởi công cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương trong năm 2024

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh hoàn thiện, bổ sung hồ sơ báo cáo Cục Đường cao tốc Việt Nam về việc nghiên cứu khả thi dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc- Liên Khương.

Cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương hoàn thành rút ngắn hành trình từ TP.HCM đến Đà Lạt còn 3 giờ.

Cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc khởi công vào quý III, di dời 301 hộ dân

Theo Ban Quản lý dự án (QLDA) giao thông tỉnh Lâm Đồng, tính đến giữa tháng 2/2024, Lâm Đồng đã thực hiện công bố dự án, đăng tải thông tin về quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định ngay sau khi được phê duyệt; Đã ký văn bản thỏa thuận với Liên danh Nhà đầu tư đề xuất dự án để thực hiện lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và các công tác khác có liên quan.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã trình Bộ Giao thông vận tải (GTVT) thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án và Cục Đường cao tốc Việt Nam (ĐCTVN) – Bộ GTVT đã có văn bản thông báo kết quả thẩm định hồ sơ.

Dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) – Bảo Lộc (Lâm Đồng) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, tuyến đường có chiều dài khoảng 66km (trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Lâm Đồng dài 55km), bề rộng nền đường 17m với 4 làn xe.

Theo Ban QLDA giao thông tỉnh, dự kiến tổng mức đầu tư dự án 17.200 tỷ đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thiện hồ sơ khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án và được các bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Qua đó, tổng diện tích cần thu hồi tại 2 tỉnh 500,6ha. Có 301 hộ phải di dời, chính sách tái định cư theo hình thức tái định cư phân tán và tái định cư tập trung. Dự kiến tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án khoảng 2.821 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng xác định mốc thời gian hoàn thành dự án bao gồm các bước theo thứ tự trong quý II/2024; Khởi công xây dựng công trình trong quý III/2024.

Cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương khởi công trong quý IV

Theo ông Nguyễn Thanh Chương, Giám đốc Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng, tính đến giữa tháng 2/2024, dự án đã thực hiện công bố dự án, đăng tải thông tin.

Khởi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương trong năm 2024- Ảnh 2.

Hai dự án cao tốc hoàn thành là nhân tố trọng yếu đưa Đà Lạt đến năm 2030 trở thành trung tâm du lịch của khu vực Đông Nam Á theo chỉ đạo của Chính phủ.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã thực hiện xong các thủ tục giao nhà đầu tư đề xuất dự án lập Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định; Đồng thời, giao các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch và lộ trình đối với từng nhiệm vụ cụ thể, xác định thời gian thực hiện và hoàn thành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Dự án cao tốc đoạn Bảo Lộc – Liên Khương (giai đoạn 1) đã được HĐND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt chủ trương đầu tư và Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND tỉnh Lâm Đồng là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tuyến đường cao tốc này có chiều dài khoảng 74km, chiều rộng nền đường 17m với 4 làn xe. Dự kiến tổng mức đầu tư 19.521 tỷ đồng, trong đó phần vốn Nhà nước 7.761 tỷ đồng, phần vốn sở hữu các nhà đầu tư và nguồn vốn huy động khác khoảng 11.700 tỷ đồng.

Các địa phương cũng đã sơ bộ thống kê, tính toán khối lượng, phạm vi, diện tích bồi thường, giải phóng mặt bằng và dự kiến quỹ đất tái định canh, tái định cư cho dự án cũng như triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương.

Theo Ban QLDA giao thông tỉnh, dự kiến thời gian khởi công xây dựng vào đầu quý IV/2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *