Lâm Đồng quy định diện tích tách thửa tối thiểu là 40m2

Từ ngày 4/9, UBND tỉnh Lâm Đồng bắt đầu thực hiện các quy định mới về điều kiện tách thửa, hợp thửa đất, trong đó quy định cụ thể diện tích tối thiểu tách thửa ở đô thị là 40m2.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 51 về quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, điều kiện tách thửa đất là đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó thửa đất phi nông nghiệp có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu do Nhà nước quản lý và đã được cập nhật, chỉnh lý, thể hiện trên bản đồ địa chính theo đúng quy định, kích thước theo chiều sâu (cạnh tạo góc với cạnh tiếp giáp đường) dài hơn 6m sau khi trừ khoảng lùi xây dựng.

Trường hợp thu hồi đất để làm đường giao thông hoặc triển khai các dự án khác, nếu diện tích của thửa đất còn lại sau khi thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định Quyết định thì người đang sử dụng thửa đất này được tiếp tục sử dụng và thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định.

Trong quyết định 51, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng nêu rõ những trường hợp không được tách thửa đất, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất, điều kiện hợp thửa đất…

Cụ thể, tách thửa đất ở đô thị, đối với nhà phố, diện tích đất ở ≥ 40m2và có kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 4m.

Đối với nhà liên kế có sân vườn, diện tích đất ở ≥ 72m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 4,5m đối với đường đã có tên (hoặc đường chưa có tên mà lộ giới ≥ 10m); tại các đường, đường hẻm còn lại diện tích đất ở ≥ 64m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 4,0m.

Đối với nhà biệt lập, diện tích đất ở ≥ 250m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 10m đối với đường đã có tên (hoặc đường chưa có tên nhưng lộ giới ≥ 10m); tại các đường, đường hẻm còn lại diện tích đất ở ≥ 200m và kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 10m.

Đối với biệt thự, diện tích đất ở ≥ 400m và có kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥12m đối với đường đã có tên (hoặc đường chưa có tên nhưng lộ giới ≥ 10m); tại các đường, đường hẻm còn lại diện tích đất ở ≥ 250m2và kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 10m.

Ngoài các trường hợp nêu trên, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng quy định diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất ở nông thôn, đất sản xuất nông nghiệp và đất rừng sản xuất.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, quyết định số 51 có hiệu lực thi hành từ 4/9/2023 và thay thế Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 1/11/2021 của UBND tỉnh quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *